Konto bankowe

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Choszczeńskiej
73-200 Choszczno, ul Wolności 19

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
14 8359 0005 0039 4037 2004 0001 z dopiskiem „Maraton” – imię i nazwisko

Organizator PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej nie prowadzi działalności gospodarczej i nie może wystawiać faktur VAT.